Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanje in priznanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednik, Janez Mežan
 • Članica, Irena Brodnjak
 • Član, Tomaž Smole
 • Članica, Martina Hrovat
 • Član, France Omahen
 • Članica, Milena Vrenčur
 • Članica, Andreja Robek Perpar
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednik, Janez Mežan, Dob pri Šentvidu 40, Šentvid pri Stični, roj. 12.08.1960
 • Član, Jože Glavič, Škoflje 11, Šentvid pri Stični, roj. 04.07.1962
 • Članica, Marija Koščak, Vir pri Stični 44, Ivančna Gorica, roj. 27.03.1957
 • Članica, Anja Lekan, Češnjice pri Zagradcu 20, Zagradec, roj. 05.05.1988
 • Član, Tomaž Smole, Gabrje pri Stični 49, Ivančna Gorica, roj. 14.06.1968
 • Članica, Milena Vrenčur, Ulica Cankarjeve brigade 25, Ivančna Gorica, roj. 09.07.1946
 • Članica, Kristina Zadel, Žabjek 15, Višnja Gora, roj. 12.08.1977