Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica