Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu 14/a "Novi center Ivančna Gorica" (prva faza)

Predpisi, na katere predpis vpliva