26. redna seja

16. 12. 2021 Gašper S. 262
Seja je potekala dne 22.12.2021 ob 17.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 31/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2021
Začetek veljavnosti: 15.01.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice
Sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 31/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2021
Začetek veljavnosti: 01.01.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 31/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2021
Začetek veljavnosti: 01.01.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 31/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2021
Začetek veljavnosti: 01.01.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o določitvi cene storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 31/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2021
Začetek veljavnosti: 01.01.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o določitvi cene ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 31/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2021
Začetek veljavnosti: 01.01.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o oddaji v najem, uporabi in obremenjevanju stvarnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 31/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2021
Začetek veljavnosti: 15.01.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oddaja nepremičnin