Odlok o oddaji v najem, uporabi in obremenjevanju stvarnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva